Obec Jevišovka se nachází v lužní krajině u soutoku říčky Jevišovky s Dyjí www.jevisovka.cz. V okolí obce je několik tůní s pozoruhodnou květenou. Obec vznikla kolonizací německým obyvatelstvem někdy na počátku třináctého století. První písemná zmínka o vsi s německým názvem Fröllersdorf však pochází až z počátku čtrnáctého století. Na jeho konci ves přikoupili Lichtenštejnové, kterým tehdy patřil nedaleký drnholecký statek. Za česko-uherských válek na konci patnáctého století ves zpustla a byla v první polovině šestnáctého století osazena Charváty. Z této doby pochází také toto stavení, které je zachováno v původním folklórním charvátském stylu.

Pálava a Lednicko-Valtický areál patří právem k nejvyhledávanějším turistickým oblastem České republiky www.jizni-morava.cz. Návštěvníky láká především neobvyklá koncentrace přírodních, kulturních, historických a technických památek. Největším skvostem oblasti je Lednicko – Valtický areál, památka světového kulturního dědictví UNESCO. Areál je unikátní a největší krajinářský celek v Evropě, kterému dominují zámky Valtice a Lednice. Dalšími lákadly je krásné historické město Mikulov, archeologické naleziště Dolní Věstonice a centrum oblasti Břeclav. Kraj plný slunce a dobrého vína lze poznávat i na kole po vinařských stezkách.